BROKEN HEARTED

Minsan ka na’ng umibig at saka nabigo

Oras na sinayang na biglang naglalaho

Katulad ay pag-ibig na walang paghahalaga

Kahit nagsakripisyo at nagtiwala sa kanya.

 

Alin nga ba ang mahalaga’t sadyang nararapat

Ang isip ba na nagdidikta o ang puso’ng tapat

Damdaming marupok at napakahina

Kaylan ba magigising sa maling paniniwala?

 

Sadya ba’ng ganito kapag nagmamahal

Lagi na lang kaylanga’ng masaktan

Bawat tibok ng yung’ puso’y madarama’ng

Nagmamahal ka nga ngunit nasasaktan naman …

Advertisements

My Angel

When was the last time you laughed

Felt like there’s no tomorrow

Anywhere, everywhere there’s smile in your face

Nothing’s gonna change of what you feel inside.

Then you met someone to love

There’s a promise left behind

Cause’ you are true you’re waiting

Until he came back to see you11181684_937950352918151_3012386241369732737_n

You are my angel who know what I feel

You are the stars from heaven that always there for me

When my world is in darkness, you never leave

Cause’ the light of your smile

Gives me the courage to carry on..

Kahapong Lumipas

Isang araw sa buhay mo’y lubhang napakahalaga
Bawat segundo’t minuto na ikaw ay nag-iisa
Huwag hayaang masayang na kung ito’y lilipas man
Subukan mo’ng pagnilayan ang bukas na sayo’y laan.
 
Isang natutuyong dahon saki’y nilipad ng hangin
Mula sa isang halamang naroroon sami’ng hardin
Aking napagbulay-bulay kung paano’ng ating buhay
Matulad sa tuyong dahon kung di alagaang tunay.
 
Tayo’y parang dahon sa puno at sa sanga’y nakakapit
At pwedeng magbigay lilom sa tao’ng dito’y lalapit
Subalit dumarating din ang panahon ng taglagas
Kulay ng dahon’y kukupas at sa lupa’y mamamatak.
 
Buhay ay di kapalaran, ito’y isang paglalakbay
Ikaw ay di lang iikot sa mundo mo’ng walang kulay
Lahat tayo’y mamimili pagdating ng tamang araw
Sa landasing tatahakin, tayo nawa’y magtagumpay!
 

Luha ng Kahapon

Minsan sa buhay ko’y aking naranasan
Kung pano’ magmahal, kung pano’ masaktan
Sa lamig ng hangin aking naramdaman
Pag-iisang di ko sadyang inasahan.
Habang pumapatak ang ulan sa lupa
Kasabay ng lungkot puso’ng lumuluha
Sa puso’y may kirot na di’ maiwaglit
Na sa pakiwari’y alipin ng sakit.
Sa bawat paghampas ng alon sa dagat
Ibong umaawit, nais makalipad
Bakas sa buhangin tila nagbabadya
Kahapong pag-ibig, ngayo’y limutin na.
Anumang pangako ang ating narinig
Huwag pakaasang ito’y magbabalik
Darating ang araw iyong maiisip
Puso’ng dati’y bigo, puno ng hinagpis.
Ikaw ma’y lumuha kasabay ng langit
Huwag mag-alala damdaming tinikis
Sapagkat may bukas kaybigang matalik
Luha ng kahapon, di na magbabalik.